-

اقدامی مناسب و لازم که نقش تشکل های ملی و فراگیر را تقویت نموده و از مجدد کاری و پراکنده کاری و انجام اقدامات موازی ویا گاها خنثی کننده که برخی منجر اتلاف منابع مالی و وقت اعضا وهمچنین مدیران دولتی میگردد ، جلوگیری خواهد نمود .


بعضی مشاهده میشود که در یک رشته صنعتی ، تعدادی تشکل ملی و بخش اعظم از آن تشکلهای حوزه‌ ای فعال هستند که باعث یک سری پاره شدن جوارح گردیده و مانعی اساسی در تولید یک تشکل ملی و فرگیر کارکشته و با قدرت چانه زنی بالا می گردد .


البته در خصوص صنعت گسترده ای همانند صنعت نساجی و پوشاک که از فن های متفاوت و متنوع صنعتی و برخی دارای منافع ضد و نقیض تشکیل شده می‌باشد ، شاید تاسیس کنفدراسیونی که در برگیرنده نمایندگانی از تمامی تشکلهای زیر مجموعه باشد ، چاره عمل باشد .


یکی از اقدامات ارزنده اتاق ایران در این راستا که مورد تاکید سرپرست معاونت تشکل های اتاق کشور‌ایران نیزقرار گرفته می باشد ، بررسی و درجه بندی تشکل های ملی می‌باشد .


گزینش مقام هر تشکل در دربین اعضا ، اندازه رضایتمندی اعضا از کار تشکل ذی‌ربط ، تعداد و حضور اعضای فعال در هر تشکل و درصد پوشش هر تشکل از مجموع واحدهای دارای پروانه استفاده برداری آن فن عمل میتواند در این تحلیل موضوع رصد قرار گرفته و در امتیاز دهی و یا هنگام مخلوط با بقیه تشکل های همسو قضیه اعتنا قرار گیرد .


از دیگر اقداماتی که انجام آن توسط اتاق جمهوری اسلامی ایران قضیه انتظار هست ، تهیه و بنا کردن اساسنامه ای کاربردی و متحد الشکل برای تمامی تشکل های ملی هست . شاید هستند تشکل هایی که بنا به عارضه ها مختلف و در ارتفاع بازه زمانی ، تغییراتی را در اساسنامه نخستین خویش ساخت نموده اند که سبب پیدایش محدودیتهایی برای حضور آزادانه بنگاه ها و یا این که افراد تازه وارد به چرخه مدیر تشکل گردیده و تشکل را از شرایط یک اداره مردمان ارگان فراگیر ، به تراز ملک شخصی چند افراد انگشت شمار تنزل مقام داده میباشد ، این قبیل افراد انحصار گر ، براحتی افراد غیر همنظر را از گروه حذف نموده و سالهاست که به همین منوال ، بر مسند این ملک تکیه زده اند فارغ از اینکه قدم مثبتی برای صنعت ذی‌ربط برداشته باشند . اینان اکثر دنبال کسب منافع شخصی از طریق تشکل مزبور می باشند .


اتاق کشور‌ایران ، مستند به ماده ۵ قانون بهبود همیشگی محفظه کسب و فعالیت وظیفه شکستن این انحصار و تامین محیطی آزاد ، امن و منصفانه جهت حضور تمامی ذینفعان در این تشکل ها را بر عهده داراست .


:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : چهارشنبه 30 آبان 1397 | 16:28 | نویسنده : alizadeh |