-

استاد حسین گفت: ملکین‌باف یا ملکین‌دوز، نفر سومین بود که رووار و منش را به نیز متصل می کرد و پای افزاری خوش‌پوپ می‌ساخت و او‌لین وظیفه‌ی ملکین‌دوز این بود که دوره یا این که کمر محکمی بدور تا بدور تخت بدوزد .


او گفت: ملکین‌دوز دوره و تخت ملکین را با درفش محکمی شکاف و توجه می‌کرد که هر بخیه، روی سوراخ‌های ساخت گردیده بوسیله پاره‌دوز بیافتد . ضمن این عمل، ملکی‌دوز چوب پشت‌بند را موقتاً پایین تخت ملکی می‌گذاشت تا راست بماند . زمانی عصر ملکی دوخته شد، قالب چوبی روی تخت ملکی قرار داده و رویه‌ را روی آن کشیده و به عصر می‌دوخت .


به گفته‌ حاج‌حسین، ملکین‌های شهری با ملکین‌های کوهی متفاوتند؛ برخی از ملکین‌ها، نوک باریک و برخی پوزه‌پهن میباشد . ملکین‌های اعلا با پارچه‌ی آسترشده با پاشنه‌ی چرمی و بعضی دیگر نیز پیش‌پنجه محکمی دارا هستند .

خرید کیف دوشی

او ادامه داد: به عامل مواد و هنگامی که صرف ایجاد آن‌ها می‌شود، قیمت‌های متفاوتی دارا هستند . پنجاه‌سال پیش بها رووار درجه‌ یک در جهرم؛ یک تومان، درجه‌ دو، هشت‌زار تا شش‌زار (۸ ریال)، جايگاه سه: سی‌شی (سی‌شاهی یا یک و نیم ریال)، درجه‌ چهار: ۱۰ شِی ( نیم ریال) بوده می‌باشد .

کیف دوشی زنانه

حاج حسین گفت: بها یک ملکی در سال ۱۳۲۰، تحت ۵ تومان بود و در سـال ۱۳۷۲ حدود ۱۳۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان بود . در درحال حاضر حاضر فروشندگان معمولاً هر ملکین را ۲۰۰ ‌هزارتومان یا بیشتر، سازه به میران کاری که می‌برد، میفروشند .

کیف اداری

به گزارش ایسنا در فروشگاه حاج حسین علاوه بر ملکی، گونه های صنعت های دستی دیگر مانند: زین اسب، حصیر، کوزه، خرما، چرم ‌دوزی و جاجیم که ساخت دستان هنرمندان عشایر و زین موتورسیکلت ساخته هنرمندان افغانی چشم می شود .

کیف دوشی

مشتریان حاج حسین از همگی سنین و قشرها هستند، ولی شمار کسانیکه ملکی را به کفش‌های شبرو و چرم و جیر و … ترجیح دهند، روز به روز قلیل و کمتر می‌شود… .

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 | 5:09 | نویسنده : alizadeh |